Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

22:46
7444 a1d0 500
back on this planet
Reposted fromstonerr stonerr
22:41
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viakrainakredek krainakredek
22:40
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek
22:36
0392 741d 500
Reposted fromirbjarbirb irbjarbirb viastonerr stonerr

March 19 2017

19:10
19:07
9465 216b
Reposted fromosaki osaki viafou fou
19:07
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
19:06
7679 419f
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viagingerglue gingerglue
19:01
4776 7853
Reposted frombasiaa basiaa viagdziejestola gdziejestola
19:01
18:55
18:49
18:48
5352 01da 500
18:47
3515 8ad1 500
wwa
Reposted frommysoul mysoul viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
18:47
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viacomiendolirica comiendolirica
18:46
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viacomiendolirica comiendolirica

March 18 2017

20:28
2503 6f7d 500
Reposted fromhagis hagis viagingerglue gingerglue
20:27
6009 353f 500
Luna by Léon-François Comerre
Reposted fromNajada Najada viaARTdisorder ARTdisorder
20:26
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą cię zadziwić, wywołać wstrząs. ważne jest, aby nie dotknęła cię straszna choroba - obojętność.
20:25
5571 99bf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl