Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

18:12
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

18:10
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viagingerglue gingerglue
18:08
2211 b12a
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
18:07
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapl pl
18:07
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viafou fou
18:06
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viafou fou
18:05
1085 f652
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
18:03
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
18:00
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viastonerr stonerr
17:53
6007 498f 500

Basically what being a grown up is

Reposted fromlolfactory lolfactory viaWinterwarez Winterwarez
17:50
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viaWinterwarez Winterwarez
17:48
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr viaWinterwarez Winterwarez
17:48
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viaWinterwarez Winterwarez
17:38
0629 6d54
17:37
9944 9b60 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
17:34
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viazupamarzen zupamarzen
17:34
0746 c065 500
Reposted fromMiziou Miziou viarasko rasko
17:33
3851 23c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viarasko rasko
17:33
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola

July 20 2017

12:19
• ALL YOU NEED IS FLOW •
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl