Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

15:29
8716 e196 500
Reposted fromjalu jalu viapl pl
15:27
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola
15:26
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl

February 20 2018

16:22
Reposted fromTullfrog Tullfrog viapffft pffft
16:21
Weźmy miłość romantyczną. Zaczyna się od cielesności, pasji, wybuchu namiętności. Nie znam pary, która przy pierwszym spotkaniu obnażyłaby się ze wszystkimi swoimi kolorami. Dopiero w trakcie wspólnego życia poznajemy się. Początek to pewna forma pokazania czy też promowania siebie, swoich godnych ujrzenia stron. Później, gdy dwójka ludzi decyduje się żyć razem, przychodzi moment konfrontacji ze swoimi wszystkimi poglądami, nietolerancjami, kaszlem partnera, który wybucha, gdy chcemy posłuchać muzyki. Dochodzi do tego moment, w którym seks przestaje być kluczowy. Mam wrażenie, że wszyscy przechodzimy przez ten sam schemat i wszyscy zbyt szybko spisujemy związki na straty, być może z braku odwagi by pracować nad miłością.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
16:20
5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaxempx xempx
16:19
I am like you... so I want proof of what you're feeling
— 'close'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
16:16
6992 901f 500
Reposted fromantichris antichris viaGKXking GKXking
16:12
6172 0a66 500
Reposted fromhagis hagis viagingerglue gingerglue
15:48
15:47
6484 d7a2 500
Reposted frompunisher punisher viarasko rasko
15:45
0140 a3db
Ewa Lipska
15:44
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
15:44
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski 
Reposted fromaneth aneth viagdziejestola gdziejestola
15:40

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viazupamarzen zupamarzen
15:39
6929 78da 500
Reposted fromgruetze gruetze viazupamarzen zupamarzen

February 18 2018

21:32
4932 4412 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viairmelin irmelin
21:31
21:29
21:25
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl