Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

11:01
ahoy meine deutschsprachigen Freunde, anyone to check my german grammar Übungen? :< listening to Cro does no longer help.

March 25 2017

21:25
21:23
6736 7326

You heard it here first

Reposted frommyry myry viadesinteressement desinteressement
21:11
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viaSilentForest SilentForest
21:06
7654 98d5
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola

March 24 2017

19:08
good start
Reposted fromGeistergurke Geistergurke vianoisetales noisetales
19:03
8188 4a32
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
19:03
0665 ac99
Reposted fromfearnoarts fearnoarts vianoisetales noisetales
19:03
3060 4c25
Jemand hat sein Geld aktualisiert ...
Reposted fromsommteck sommteck vianoisetales noisetales
19:02
8720 90cd
Reposted fromgket gket vianoisetales noisetales
19:00
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viawiksz wiksz
19:00
2556 dab2
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viawiksz wiksz
18:59
1855 2125 500
Reposted fromlanabanana lanabanana viawiksz wiksz
18:59
9016 f342
Reposted fromerial erial viawiksz wiksz
18:59
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
18:58
8893 e4f4 500

dappledwithshadow:

Edvard Munch

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawiksz wiksz
18:58
1843 3f3b 500
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viawiksz wiksz
18:58

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaxannabelle xannabelle
18:56
0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viaxannabelle xannabelle
18:55
4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl