Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

10:41
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viagingerglue gingerglue
10:41
7289 5c5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii

November 23 2017

19:58
7418 22c2 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica
19:57
19:02
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viazupamarzen zupamarzen
18:33
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola

November 22 2017

21:38
1999 7213 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viayourhabit yourhabit
21:37
0086 d585
Reposted frommart6na mart6na viaHypothermia Hypothermia
21:36
0358 a148
Reposted fromkfiati kfiati viaHypothermia Hypothermia
21:34
4982 f73c 500
Reposted fromSardion Sardion via2708 2708
21:33
6286 eb77 500
hot chicks from null
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianesrait nesrait
21:31
0803 00b4 500
21:31
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viaHoHo HoHo
21:30
4338 4d7a 500
Reposted fromkaiee kaiee viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
21:28
5314 ec8d
Reposted fromfafner fafner viaszydera szydera
21:27
4891 4714
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamarvellous marvellous
20:36
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaunterland unterland
20:36
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
20:31
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
20:30
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl